Het mooiste in mijn lokaal? De kinderen die het elke dag vullen.

Wat leren we in groep 3?

In groep 3 leren we ongelooflijk veel nieuwe dingen!

In de eerste helft van het schooljaar leren we alle letters (lezen en schrijven in lusletters) en lezen we al snel woorden en korte teksten. Lezen en schrijven doen we dagelijks in circuitvorm. In de tweede helft van het schooljaar lezen we al hele boeken, leren we aan elkaar schrijven en schrijven we naast woorden ook hele zinnen. Gekoppeld aan de letters die we leren lezen en schrijven, leren we ook woorden goed te spellen en al snel doen we dagelijks een dictee.

Natuurlijk leren we ook rekenen. We oefenen veel met tastbaar materiaal en werken aan het getalbegrip. We maken erbij en eraf sommen tot en met 20. We oefenen veel met het maken van splitsingen en kennen de getallenrij tot en met 100.

Dagelijks is er tijd voor werken in de hoeken. We hebben in de klas een schrijfhoek, rekenhoek, taalhoek, ICT-hoek (digibord, beebot, laptop) en op de gang een leeshoek en bouwhoek. Spelenderwijs oefenen de kinderen met doelen die daarvoor aangeboden zijn tijdens de lessen.

Het is een feestje om juf te mogen zijn van groep 3!