Stichting OBO

Kindcentrum De Baayaert is onderdeel van stichting OBO

Onze visie

Bij onze vijftien openbare basisscholen dragen 285 betrokken en deskundige leerkrachten zorg voor zo’n 3000 leerlingen. Daarbij staat onze onderwijsvisie centraal. Onze visie op sterk openbaar basisonderwijs.

Elk kind is een individu:

We onderkennen en respecteren ieders eigenheid, ongeacht herkomst, huidskleur of geloofsovertuiging. De individualiteit van het kind vormt het vertrekpunt voor ons onderwijs.

Een eigen plek:

We bieden kinderen maximale mogelijkheden om zich te ontplooien en een eigen plek te vinden in de multiculturele samenleving. Hiervoor bieden we een veilige en vertrouwde omgeving waarin ze kunnen spelen en leren.

Respect en waardering:

We bieden onze medewerkers ontplooiingskansen en een werkklimaat dat is gebaseerd op respect en waardering.

Kennis en ervaring delen:

We bieden een goed pedagogisch klimaat. Dit wordt gerealiseerd door een sfeer van onderlinge betrokkenheid, waarin we kennis en ervaring met elkaar delen.

Midden in de samenleving:

Onze scholen staan, ongeacht de variatie in onderwijsconcepten, midden in de samenleving. We hebben oog voor de belangen van betrokken partijen en werken vanuit samenspraak met ouders, welzijns- en zorginstellingen.

Open communicatie:

We waarborgen de diversiteit en kwaliteit van ons onderwijsaanbod. Korte lijnen en een open communicatie dragen bij aan onderlinge samenwerking en solidariteit.