Logopedie

Met deze opmerkingen en vragen komen ouders en leerkrachten bij de logopedist:

 • “Mijn kind spreekt bepaalde klanken niet goed uit.”
 • “Hij praat nog steeds in korte zinnen”
 • “Ze blijft zo hees”
 • “Hoe kan ik het duimen afleren?”
 • “Gaat stotteren vanzelf over?”
 • “Ik begrijp niet waar hij het over heeft”
 • “Hij beheerst de leesvoorwaarden voor groep 3 nog niet”

Wat is logopedie?

Bij logopedie gaat het om de mondelinge communicatie: spreken, horen, denken en begrijpen. Logopedie is dus méér dan spraakles!

Het belang van logopedie

Om te kunnen spreken moet je ademen en moet je je stembanden, tong, lippen, neus en kaken gebruiken. Maar je moet ook kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken lijkt gemakkelijk, maar is eigenlijk een ingewikkeld proces. Taal en spraak zijn goed als je de juiste woorden gebruikt om je gedachten over te brengen: als je door anderen verstaan en begrepen wordt, als je de klanken op een goede manier uitspreekt, als je vloeiend spreekt en als je stem helder klinkt. Goede mondelinge communicatie is onmisbaar in het dagelijks leven. Ook voor een kind is het nodig dat het zich goed kan uitdrukken en goed kan begrijpen wat gezegd wordt. Het is nodig voor een goede verstandelijke, emotionele en sociale ontwikkeling en het beïnvloed de leerprestaties zoals lezen en schrijven.

Waarbij helpt de logopedist?

Hij/zij kan helpen bij de volgende problemen:

Taal:

 • onvoldoende begrip van wat er gezegd wordt
 • te kleine woordenschat
 • verkeerde volgorde van woorden en zinnen
 • te korte zinnen voor de leeftijd
 • verkeerd gebruik van bijvoorbeeld vervoegingen en meervoudsvormen

Spraak:

 • onduidelijk spreken
 • moeite met uitspreken van woorden of klanken
 • stotteren
 • snel en onverstaanbaar spreken (broddelen)

Adem en stem:

 • verkeerd ademen bij spreken en zingen
 • hees worden door verkeerd stemgebruik

Luisteren

 • verschillen tussen klanken niet kunnen horen
 • niet goed kunnen onthouden van opdrachten

Mondgedrag:

 • mondademen
 • duim– of vingerzuigen
 • verkeerd kauwen of slikken

Leesvoorwaarden

 • rijmen
 • het samenvoegen van klanken tot woorden
 • letterherkenning

Op de Baayaert zijn onze pedagogisch medewerkers en leerkrachten in staat om de leerlingen te screenen. Hierbij wordt gelet op taal, spraak, stem, gehoor, mondgedrag en leesvoorwaarden. Indien er bij een kind aanwijzingen zijn voor problemen op één van bovenstaande gebieden zal het kind worden doorgestuurd naar een logopediste. Onze school werkt vooral samen met Logopediepraktijk YCM Verhaart. Deze praktijk zit naast de school en er is regelmatig overleg, dus de lijnen zijn kort. Kinderen tot groep 3 mogen onder schooltijd naar de logopedie.  Het is daarbij gewenst dat één van de ouders regelmatig bij de behandeling aanwezig is. Wanneer dat eventueel niet mogelijk is kan het kind door iemand van school gebracht en gehaald worden. De kosten van de eventuele behandeling worden volledig vergoed vanuit de zorgverzekering.

Onderzoek en behandeling

De logopedist onderzoekt het kind op basis van de screening. Indien nodig zal een behandeling gestart worden. Deze vindt meestal eens per week plaats gedurende een half uur. Het is belangrijk dat ouders participeren in de behandeling en dat het kind in samenwerking met de ouders thuis oefent en/of met de tips en adviezen aan de slag gaan. Hierdoor is het behandeltraject vaak aanzienlijk korter.

Tot slot

Heb je vragen of behoefte aan een persoonlijk advies, dan kun je contact opnemen met onze Kwaliteitscoördinator Jolanda Merkies of met onderstaande logopediepraktijk:

Logopediepraktijk YCM Verhaart

Logopediepraktijk Y.C.M. Verhaart is een professionele specialist in logopedie voor de regio Wouw. De praktijk wordt gerund door Yvonne Berentsen-Verhaart. Zij studeerde af in 1992 aan de Hbo-opleiding Logopedie in Rotterdam. De praktijk bestaat sinds 1994 en Yvonne werkte daarnaast 9 jaar als logopediste in een revalidatiecentrum in Dordrecht. Ieder jaar volgt zij diverse studies om constant de ontwikkelingen in de logopedie te blijven volgen om de cliënten zo goed mogelijk te kunnen blijven behandelen. De praktijk heeft voor het jaar 2024 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.