Verlof

Het aanvragen van buitengewoon verlof dient schriftelijk te geschieden bij de directeur. Het betreft hier verlof in geval van bijzondere (familie) omstandigheden (jubilea, overlijden, huwelijk en dergelijke) Alleen voor speciale redenen kan een leerling maximaal 10 verlofdagen opnemen. Een verlof formulier kunt u bij de directie verkrijgen of downloaden via de onderstaande knoppen.