“Zoek de kleur in jezelf en maak de wereld vrolijk”

Rekenen

In groep 6 zijn de volgende onderwerpen nieuw:

 • Getallen tot 1.000.000
 • Kommagetallen
 • Breuken
 • Oppervlakte
 • Inhoud
 • Gewicht
 • Cijferend rekenen (optellen, aftrekken en cijferend vermenigvuldigen)

Spelling & grammatica

In groep 6 zijn de volgende categorieën nieuw:

 • Taxiwoord
 • Chefwoord
 • Theewoord
 • Caféwoord
 • Cadeauwoord
 • Routewoord
 • Garagewoord
 • Lollywoord
 • Tremawoord

Bij werkwoordspelling ligt in groep 6 het accent op het toepassen van de spelling in de tegenwoordige tijd. Bij grammatica komen de aardrijkskundige en stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden nieuw aan bod. Ook wordt aandacht besteed aan het voorzetsel, het voegwoord, telwoorden en rangtelwoorden.

Topografie & wereldoriëntatie

In groep 6 leren we alle provincies met belangrijke steden, gebieden en wateren.  Aan het einde van het schooljaar kennen alle kinderen 100 plaatsen in Nederland. De kinderen in groep 6 krijgen regelmatig een toets Naut/Meander/Brandaan, waarvoor de kinderen thuis kunnen leren.

Weektaak

In de klas werken de kinderen aan de weektaak wanneer ze klaar zijn met hun werk.