Oudervereniging (OV)

De OV heeft de volgende taken:

  • Het bevorderen van belangstelling en betrokkenheid voor het onderwijs bij de ouders van de leerlingen op onze school (ouderparticipatie).
  • Het ondersteunen van het team bij vele activiteiten in en buiten de school.

Op de volgende manieren zullen deze taken verwezenlijkt worden:

  • De OV organiseert de jaarvergadering voor ouders, waar de activiteiten en het beheer van de gelden worden verantwoord en, indien nodig, de verkiezing voor nieuwe leden wordt gehouden.
  • De OV beheert de vrijwillige ouderbijdrage (evenals bijdrage voor het overblijven) en ziet toe op de besteding van de ingekomen gelden.
  • De OV assisteert bij het organiseren van alle feesten en festiviteiten die op school plaats vinden, zoals: sinterklaas, kerstmis, carnaval, avondvierdaagse, feestweek.

Ouders krijgen per activiteit de mogelijkheid om zich op te geven als hulpouder.

  • De OV onderhoudt overleg en contact met de medezeggenschapsraad.
  • De OV vertegenwoordigt de ouders bij jubilea, afscheid, ziekte van personeel en leerlingen.
  • De OV stelt zich open voor ouders, die vragen, opmerkingen of klachten hebben en zal deze met de schoolleiding en/of medezeggenschapsraad bespreken en waar mogelijk oplossen.

 

De OV is bereikbaar via ov.debaayaert@stichtingobo.nl.

De naam “De Baayaert” is een toponiem en betekent: plaats waar iedereen welkom is